За Гергана

Гергана Радович изследва човешката природа в когнитивен, физически и емоционален аспект. Твърдо вярва, че балансът е постижим, но само ако на физическото тяло, духа и емоциите се погледне като на едно неразделимо цяло.

 

Нейната мисия е да помогне на тези, които са които имат проблеми със съня или са загубили връзката с физическото тяло и емоциите си, да я намерят отново, за да бъдат по-здрави и по-щастливи.  

 

Гергана е авиационен инструктор, специализирала в областта на авиационната психология и физиология, по-специално в управление на съня и умората, Мастер Ти-Тап треньор, ТЕС практик на майсторско ниво към Българската асоциация за развитие на енергийната психология (БАРЕП) и EFTMRA, практик по Пренареждане на матрицата с ТЕС, фасилитатор по Сай Кей (Psych K).

 

Другата й голяма страст е свързана с пътуването и откриването на нови места и интересни хора. 

 

personal picture