;
Close

Ирисова диагностика

human_eyes

 

ИРИСИТЕ ПОКАЗВАТ БОЛЕСТИТЕ И ШАНСОВЕТЕ НИ ЗА ДОБРО ЗДРАВЕ

 

Още в дълбока древност ирисът е наблюдаван с диагностична цел. Изображения на ириси са намерени в пещерите на Мала Азия. Египетските лекари са владеели и в последствие са пренесли тези знания във Вавилон, Тибет, Индокитай и др.

 

Голяма заслуга за съвременното изучаване и разпространение на ирисологията има унгарският лекар Игнац Пекцели (1826-1907г.). Той установил, че на всеки участък или орган от тялото съответства определен сегмент от ириса.

 

През втората половина на 19в. ученият преоткрива ирисовата диагностика, като за първи път изработва схема на проекционните зони на ириса. Той постулира: “Очите са не само огледало на душата, но и огледало на тялото”. Негови последователи са Шлегел, Мадаус, Дек, а у нас - народният лечител Петър Димков.

 

Ирисовата диагностика не е мистика. Тя е научно обоснован диагностичен метод и категорично доказателство за предимствата на холистичната медицина. Благодарение на нервната система нашият организъм функционира като единна система и всяка промяна някъде в тялото се пренася по нервен път и се отразява върху пигментните слоеве на ириса. Болестните изменения се проявяват като вдлъбнатини, концентрични кръгове, бели облачета, кафяви до черни петна, промени във формата на зеницата и др.

 

Освен диагностична, методът има и голяма профилактична стойност. В рамките на пет-десет минути се получава пълна информация за конституционално слабите места в организма, унаследени от родители или прародители, за наличието на възпалителни и дегенеративни промени във вътрешните органи, туморни образувания, за състоянието на нервната и кръвоносната системи. Пациентите получават информация за вече започнали болестни процеси преди появата на каквито и да било симптоми. Този метод е отлично доказателство за това, че болестите не възникват изведнъж от нищото, а винаги се предхождат от скрит (латентен) период.

 

Навременната ирисова диагностика дава възможност за етиологично лечение (на причината за заболяването, а не на симптома) с природни методи и средства и дава шансове за добро здраве чрез разумен начин на живот, съобразен с индивидуалните особености на организма.

 

Единствено успешен е съзнателният път към здравето. Ежедневно и неуморно опазване, поддържане и укрепване на собственото здраве! Никога не е късно да започнем с достъпния метод на ирисовата диагностика.

 

 

Д-р Весела Коевска

 

Ако искате да се срещнете лично с д-р Коевска, можете да се свържете с нея на 089 679 8965.

 

В София д-р Коевска приема пациенти и в Медицински Център Качествен Живот. Адрес на центъра: бул. Витоша 164, София, телефон за контакти 0878941010.